Golden Visa


Per a aquells inversors estrangers que desitgen obtenir el permís de residència a Espanya mitjançant la inversió immobiliària, en un o més habitatges, per import igual o superior als 500.000 €.

Assessorem, gestionem i supervisem tots els tràmits.