La fiscalitat dels immobles

Comença la campanya de la renta de 2017. Si vàreu posar en lloguer o  vàreu vendre algun pis, heu de tenir en compte vàries coses quan feu la declaració:

Cal saber quines despeses ens podem deduir i algunes situacions excepcionals que podem aprofitar en la declaració de la renda.

Sobre els lloguers

Si és propietari d’un pis llogat i no és la seva activitat econòmica, els ingresos percebuts durant l’any tributen com a rendiment del capital inmobiliari, i si el contracte de lloguer es va formalitzar després de l’1 de gener de 2015, l’arrendador pot deduir-se un 60% d’aquests ingressos, i tributar pel 40%.

Hi han unes despeses deduïbles, totes aquelles necessàries per obtenir els ingressos, que cal tenir en compte i que resten sobre l’import a tributar amb unes limitacions màximes. Les principals són: les despeses de comunitat i derrames, impostos i taxes com l’ibi, o d’escombraries, per exemple, sempre i quan no tinguin caràcter sancionador.

Si hi ha una hipoteca sobre el pis els interessos també seran deduïbles, així com les despeses de conservació i reparació, assegurances, les quantitats pagades en concepte d’administració o formalització del con- tracte d’arrendament.

I s’ha que tenir en compte l’amortització de l’immoble, que es calcula aplicant un 3% sobre l’import més gran entre el valor cadastral o del preu d’adquisició incloent totes les despeses de la compra, excloent el valor del sòl.

Si la vivenda ha estat buida durant una part o durant tot l’any, també es paguen impostos, és el que s’anomena imputació de rendes, i és un impost que és paga només pel fet de ser propietari d’una vivenda diferent a la vivenda habitual.

Li sembla útil aquest article? El podrà trobar també a la revista gratuïta d’aquest mes LA TORRE DE BARCELONA, amb més de 50.000 lectors , tant en el format web en paper (se’l pot descarregar al final d’aquest post, clicant a la imatge).

https://elblogdelatorre.com/2018/04/23/consells-per-fer-la-declaracio-de-la-renda/

Pel que fa a la venda

Si ha venut una vivenda durant el 2017 s’haurà de calcular la diferència entre el preu de venda i el de compra incloent les despeses suportades, i afegint les quantitats pagades en concepte de reformes o millores.

Si procedeix, s’haurà de mirar en cada cas si es poden aplicar uns coeficients reductors i/o beneficis fiscals, que dependran de l’any de compra de l’immoble i de si el declarant és major de 65 anys.

Aquest resultat pot donar una pèrdua (minusvàlua) o un guany (plusvàlua), on els primers 6.000 tributaran al 19%, al 21% de 6.001 a 50.000 , i 23% a partir de 50.001 .

En el supòsit que la venda hagi sigut de la vivenda habitual de majors de 65 anys està totalment exempta i total o parcialment si la venda és per a menors de 65 anys i reinverteixen l’import en la compra d’una altra vivenda habitual.

Deja una respuesta